Uri Sala

opprykk

Med dette søker jeg, Uri Sala, om opprykk til førsteamanuensis. Søknaden begrunnes ut fra virksomhet på de områder som nevnes i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, med spesiell vekt på:

 • vitenskapelig og akademisk arbeid
 • pedagogisk virksomhet
 • utarbeiding av læremidler
 • kunstnerisk forskningsvirksomhet

I det følgende vil jeg heve frem 10 av de mest representative publikasjoner som et tverrsnitt av min akademiske, pedagogiske og kunstneriske virksomhet:

10 publikasjoner

 1. Masterfag i kunstnerisk forskning
 2. Reconciling Postmodernism and Analysis (Dutch Journal of Music Theory, Vol. 13, No. 3 (2008))
 3. Advanced Rhythmic Pedagogy: a Didactic Overview of two South Indian-Inspired Approaches to Teaching Complex Rhythms in Higher Music Education
 4. Basspensum
 5. Sangkompendium
 6. Nettbaserte løsninger for musikkundervisning
 7. Orff arrangementer for grunnskolen
 8. Modale sanger inspirerte i Music Learning Theory
 9. Musikkrebus
 10. Flow of Imagery (2008)

Forskning, kunstnerisk forskning og akademisk arbeid

(Det er ikke alle publikasjoner som er lenkede. Ytterligere verk kan ettersendes dersom det ønskes).

Artikler

Emneansvar og fagutvikling

Konferanser- og kursdeltagelse

Seminarer og workshops (gitt av meg)

Læremidler

Software

 • Currymeter
 • Musikkrebus software
 • Digital Vademecum: Programvare til å øve akkorder, skalaer og andre melodiske mønster.
 • Grafisk komposisjonsmiljø.

Komposisjoner og arrangementer (se fullstendig verkliste)

 • 33+ originale komposisjoner for jazz ensemble (se 8 av de siste)
 • 3 originale komposisjoner for jazz storband
 • 5 arrangementer for mellomstor jazz ensemble
 • 1 stykke for symfoniorkester
 • 3 stykker for strykekvartett
 • 1 stykke til blandet kor
 • 4 stykker til solo instrument
 • 6 stykker til samtidsmusikk-ensemble av div. størrelse (se et eksempel)

Audio, video og andre mediale publikasjoner

Bandprosjekter og utøvervirksomhet (laste ned musikkCV med fullstendig konsertliste)